Питає мати Ганса:

— Ти куди це зібрався йти, Гансе?

— До Гретель, мамо,— каже Ганс.

— Хай тобі щастить, Гансе.

— Пощастить. Бувайте, мамо.

— Бувай, Гансе.

Приходить Ганс до Гретель.

— Добрий день, Гретель.

— Добрий день, Гансе. Що ти гарне приніс?

— Нічого не приніс, ти мені щось дай.

Дала йому Гретель голку.

— Бувай, Гретель,— каже Ганс.

— Бувай, Гансе.

Ганс узяв голку, побачив на шляху воза з сіном, уткнув голку в сіно й пішов за возом додому.

— Добрий вечір, мамо.

— Добрий вечір, Гансе. Де ти був?

— У Гретель був.

— Що ти їй приніс?

— Нічого не приніс, вона мені сама щось дала.

— Що ж вона тобі дала?

— Голку дала.

— А де ж ти її дів, Гансе?

— У сіно вткнув.

— Погано зробив, Гансе, треба було вткнути її в рукав.

— Нічого, іншим разом краще зроблю.

 

— Ти куди, Гансе?

— До Гретель, мамо.

— Хай тобі щастить, Гансе.

— Пощастить. Бувайте, мамо.

— Бувай, Гансе.

Приходить Ганс до Гретель.

— Добрий день, Гретель.

— Добрий день, Гансе. Що ти гарне приніс?

— Нічого не приніс, ти мені щось дай.

Дала йому Гретель ножа.

— Бувай, Гретель.

— Бувай, Гансе.

Узяв Ганс ножа, вткнув його в рукав і пішов додому.

— Добрий вечір, мамо.

— Добрий вечір, Гансе. Де ти був?

— У Гретель був.

— Що ти їй приніс?

—- Нічого не приніс, вона мені сама щось дала.

— Що ж вона тобі дала?

— Ножа дала.

— А де ж ти його дів, Гансе?

— У рукав уткнув.

— Погано зробив, Гансе, треба було сховати його в кишеню.

— Нічого, іншим разом краще зроблю.

 

— Ти куди, Гансе?

— До Гретель, мамо.

— Хай тобі щастить, Гансе.

— Пощастить. Бувайте, мамо.

— Бувай, Гансе.

Приходить Ганс до Гретель,

— Добрий день, Гретель.

— Добрий день, Гансе. Що ти гарне приніс?

— Нічого не приніс, ти мені щось дай.

Дала йому Гретель козеня.

— Бувай, Гретель.

— Бувай, Гансе.

Узяв Ганс козеня, зв’язав йому ноги і сховав його в кишеню. Поки дійшов додому, козеня й задушилося.

— Добрий вечір, мамо.

— Добрий вечір, Гансе. Де ти був?

— У Гретель був.

— Що ти їй приніс?

— Нічого не приніс, вона мені сама щось дала.

— Що ж вона тобі дала?

— Козеня дала.

— А де ж ти його дів, Гансе?

— Сховав у кишеню.

— Погано зробив, Гансе, треба було прив’язати козеня на мотузку й повести додому.

— Нічого, іншим разом краще зроблю.

 

— Ти куди, Гансе?

— До Гретель, мамо.

— Хай тобі щастить, Гансе.

— Пощастить. Бувайте, мамо.

— Бувай, Гансе.

Приходить Ганс до Гретель.

— Добрий день, Гретель.

— Добрий день, Гансе. Що ти гарне приніс?

— Нічого не приніс, ти мені щось дай.

Дала йому Гретель шмат сала.

— Бувай, Гретель.

— Бувай, Гансе.

Узяв Ганс сало, прив’язав його на мотузку й потяг за собою. Збіглися собаки та й об’їли сало. Прийшов Ганс додому, в руці мотузка, а на мотузці нічого немає.

— Добрий вечір, мамо.

— Добрий вечір, Гансе. Де ти був?

— У Гретель був.

— Що ти їй приніс?

— Нічого не приніс, вона мені сама щось дала.

— Що ж вона тобі дала?

— Шмат сала дала.

— А де ж ти його дів, Гансе?

— Прив’язав на мотузку, повів додому, а його собаки вхопили.

— Погано зробив, Гансе, треба було вкинути сало в торбу, завдати на плечі та й понести додому.

— Нічого, іншим разом краще зроблю.

 

— Ти куди, Гансе?

— До Гретель, мамо.

— Хай тобі щастить, Гансе.

— Пощастить. Бувайте, мамо.

Приходить Ганс до Гретель.

— Добрий день, Гретель.

— Добрий день, Гансе. Що ти гарне приніс?

— Нічого не приніс, ти мені щось дай.

Дала йому Гретель теля.

— Бувай, Гретель.

— Бувай, Гансе.

Узяв Ганс теля, вкинув його в торбу, завдав на плечі, а теля йому всю спину потовкло.

— Добрий вечір, мамо.

— Добрий вечір, Гансе. Де ти був?

— У Гретель був.

— Що ти їй приніс?

— Нічого не приніс, вона мені сама щось дала.

— Що ж вона тобі дала?

— Теля дала.

— А де ж ти його дів, Гансе?

— Вкинув у торбу, завдав на плечі, а воно мені всю спину потовкло.

— Погано зробив, Гансе, треба було привести теля на налигачі і прив’язати біля ясел.

— Нічого, іншим разом краще зроблю.

 

— Куди ти, Гансе?

— До Гретель, мамо.

— Хай тобі щастить, Гансе.

— Пощастить. Бувайте, мамо.

— Бувай, Гансе.

Приходить Ганс до Гретель.

— Добрий день, Гретель.

— Добрий день, Гансе. Що ти гарне приніс?

— Нічого не приніс, ти мені щось дай.

А Гретель і каже йому:

— Я сама піду з тобою.

Ганс налигав Гретель, привів її додому й міцно прив’язав біля ясел. Тоді пішов до матері.

— Добрий вечір, мамо.

— Добрий вечір, Гансе. Де ти був?

— У Гретель був.

— Що ти їй приніс?

— Нічого не приніс.

— А що Гретель дала тобі?

— Нічого не дала, сама пішла зі мною.

— Де ж ти її лишив?

— Привів на налигачі, прив’язав біля ясел і кинув їй трави.

— Погано зробив, Гансе, треба було пригорнути її і сказати ласкаве слово.

— Нічого, зараз краще зроблю.

Пішов Ганс до стайні, взяв лопату й заходився пригортати Гретель землею. Гретель розгнівалась, відірвалася від ясел і втекла додому. Отак вони заручилися.